הגשת כתבי יד לפרסום כספר

 

קבלת כתב יד לפרסום במתכונת ספר מותנית בעמידה בסטנדרטים אקדמיים גבוהים כמקובל במכון סאקר ובשיפוט אקדמי ברמה הגבוהה ביותר, תוך התייחסות לחשיבות העיונית והמחקרית של הספר ולתרומתו בזירה האקדמית.

 

יש להגיש  את כתב היד כקובץ דיגיטלי כולל תקציר כתב היד, תוכן עניינים, שם החיבור באנגלית, וכן קורות חיים של המחבר/ת. יתכן ובהמשך תידרש שליחת עותק/ים מודפסים של כתב היד.