כתבי עת

תחת המטריה של המכון מוצאים לאור שלושה כתבי עת: "משפטים", כתב העת הוותיק של הפקולטה, שנערך בידי תלמידי הפקולטה; ״חוקים״, כתב עת שמתמקד בהערות ובהצעות חקיקה; ו"קרימינולוגיה ישראלית", כתב העת של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה.