כתב העת קרימינולוגיה ישראלית

כתב העת "קרימינולוגיה ישראלית" משמש במה לחוקרים בישראל לפרסום מאמרים בתחומים הקשורים לקרימינולוגיה במובנה הרחב: פשיעה על סוגיה וגווניה, סטיה חברתית, אכיפת החוק, קורבנות לפשיעה, תגובה חברתית לפשיעה, שיטות ענישה וטיפול בעוברי חוק, ומדיניות חברתית בתחומים אלה.