ספרים העתידים לצאת לאור

  • ספר לכבודה של רות לפידות בעריכת יובל שני והילי מודריק אבן חן.
  • נזיקין (כרך ב') מאת אריאל פורת.
  • מהדורה מחודשת לכתבי השופט משה זילברג ז"ל.
  • מקומה הראוי של הבלשנות בפרשנות המשפטית לאור עקרונותיה של תורת הפרשנות התכליתית מאת רננה לנדוי.
  • יסודות השיטה הלמדנית בספר "מנחת חינוך" (שם זמני) מאת מיכל טיקוצ'ינסקי.
  • תיאוריה ומעשה בדיני עונשין: מבוא והיסוד העובדתי (שם זמני) מאת יצחק קוגלר.