ספרים העתידים לצאת לאור

  • אמצאות עוקבות בדיני פטנטים מאת עופר טור-סיני.
  • הממד הרכושי של זכויות חוקתיות מאת רונן פוליאק.
  • מהדורה מחודשת לכתבי השופט משה זילברג ז"ל.
  • ספר לזכרו של אדמונד לוי בעריכת אליקים רובינשטיין, אסתר חיות, יצחק עמית ואהוד גורדון.
  • ספר זכרון למנחם אלון ז"ל (שם זמני) בעריכת אריה אדרעי, דוד גליקסברג, אביעד הכהן וברכיהו ליפשיץ.
  • נזיקין (כרך ב') מאת אריאל פורת.
  • מקומה הראוי של הבלשנות בפרשנות המשפטית לאור עקרונותיה של תורת הפרשנות התכליתית מאת רננה לנדוי.
  • אחריות מתווכי תוכן לעוולות ביטוי: הֶקשר חברתי, משפט וטכנולוגיה מאת מיכל לביא.
  • כיפת חוק ציבורית -  אזרחית - תביעות נזיקין מטעם המדינה בשל פגיעה באינטרס הציבורי מאת תמר קלהורה.