ספרים חדשים

 • תרופות האכיפה בחוזים: תיאוריה, דין ומציאות מאת לאון יהודה אנידג'ר.
 • סטטיסטיקה יישומית למדעי החברה ולמשפטים מאת דיויד וייסבורד ורון פקטור (עם צ'סטר בריט).
 • דיני לשון הרע – הדין המצוי והדין הרצוי (מהדורה שנייה מורחבת) בעריכת חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר ובועז שנוּר.
 • אמצאות עוקבות בדיני פטנטים מאת עופר טור-סיני.
 • כיפת חוק ציבורית -  אזרחית - תביעות נזיקין מטעם המדינה בשל פגיעה באינטרס הציבורי מאת תמר קלהורה.
 • הממשלה: הרשות המבצעת פירוש לחוק יסוד: הממשלה (כרכים א-ב), מאת שמעון שטרית.
 • הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אלון, בעריכת אריה אדרעי, דוד גליקסברג, אביעד הכהן, ברכיהו ליפשיץ ובנימין פורת.
 • ספר אדמונד לוי – קובץ מאמרים לכבודו של השופט אדמונד לוי ע"ה בעריכת אוהד גורדון, אסתר חיות, יצחק עמית ואליקים רובינשטיין.
 • אחריות מתווכי תוכן לעוולת ביטוי: הקשר חברתי, משפט וטכנולוגיה, מאת מיכל לביא
 • פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות, מאת רונן פוליאק.
 • דיני זכויות האדם בישראל מאת ברק מדינה. 
 • אידיאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי מאת קרן וינשל-מרגל.
 • ספר סטיב אדלר בעריכת יצחק אליאסוף, נילי ארד, אלישבע ברק-אוסוסקין, גיא דוידוב, סיגל דוידוב-מוטולה, אשר חלד וגיא מונדלק.
 • זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מיגדרית בעריכת אלון הראל, יניב לושינסקי ועינב מורגנשטיין.
 • משפט בינלאומי מהדורה שלישית בעריכת רובי סייבל ויעל רונן.
 • המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי מאת גיל לימון.
 • חוק – יסוד: מקרקעי ישראל מאת חיים זנדברג, במסגרת הסדרה "פירוש לחוקי היסוד" בעריכת יצחק זמיר.
 • כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי מאת שרון שקרג'י.
 • ההליך האזרחי מאת יששכר  רוזן-צבי.
 • ספר אריה לפידות בעריכת דוד גליקסברג.
 • מישאל חשין: פרש בודד בערבות החוק והמשפט, בליקוטו ועריכתו של אביעד הכהן.

להזמנת הספרים - Nevo