ספרים

המכון הוציא לאור מאות ספרי יסוד ומונוגרפיות מחקריות בכל תחומי המשפט שנכתבו על ידי מיטב חוקרי המשפט בישראל, וממשיך לעשות כן באופן שוטף. פרסום ספרי המכון נעשה על בסיס שיפוט אקדמי שמבטיח שמירה על רמה אקדמית גבוהה ביותר.

ספרים העתידים לצאת לאור

 • ספר לכבודה של רות לפידות בעריכת יובל שני והילי מודריק אבן חן.
 • נזיקין (כרך ב') מאת אריאל פורת.
 • מהדורה מחודשת לכתבי השופט משה זילברג ז"ל.
 • מקומה הראוי של הבלשנות בפרשנות המשפטית לאור עקרונותיה של תורת הפרשנות התכליתית מאת רננה לנדוי.
 • יסודות השיטה הלמדנית בספר "מנחת חינוך" (שם זמני) מאת מיכל טיקוצ'ינסקי.
 • תיאוריה ומעשה בדיני עונשין: מבוא והיסוד העובדתי (שם זמני) מאת יצחק קוגלר.

 

ספרים חדשים

 • תרופות האכיפה בחוזים: תיאוריה, דין ומציאות מאת לאון יהודה אנידג'ר.
 • סטטיסטיקה יישומית למדעי החברה ולמשפטים מאת דיויד וייסבורד ורון פקטור (עם צ'סטר בריט).
 • דיני לשון הרע – הדין המצוי והדין הרצוי (מהדורה שנייה מורחבת) בעריכת חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר ובועז שנוּר.
 • אמצאות עוקבות בדיני פטנטים מאת עופר טור-סיני.
 • כיפת חוק ציבורית -  אזרחית - תביעות נזיקין מטעם המדינה בשל פגיעה באינטרס הציבורי מאת תמר קלהורה.
 • הממשלה: הרשות המבצעת פירוש לחוק יסוד: הממשלה (כרכים א-ב), מאת שמעון שטרית.
 • הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אלון, בעריכת אריה אדרעי, דוד גליקסברג, אביעד הכהן, ברכיהו ליפשיץ ובנימין פורת.
 • ספר אדמונד לוי – קובץ מאמרים לכבודו של השופט אדמונד לוי ע"ה בעריכת אוהד גורדון, אסתר חיות, יצחק עמית ואליקים רובינשטיין.
 • אחריות מתווכי תוכן לעוולת ביטוי: הקשר חברתי, משפט וטכנולוגיה, מאת מיכל לביא
 • פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות, מאת רונן פוליאק.
 • דיני זכויות האדם בישראל מאת ברק מדינה. 
 • אידיאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי מאת קרן וינשל-מרגל.
 • ספר סטיב אדלר בעריכת יצחק אליאסוף, נילי ארד, אלישבע ברק-אוסוסקין, גיא דוידוב, סיגל דוידוב-מוטולה, אשר חלד וגיא מונדלק.
 • זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מיגדרית בעריכת אלון הראל, יניב לושינסקי ועינב מורגנשטיין.
 • משפט בינלאומי מהדורה שלישית בעריכת רובי סייבל ויעל רונן.
 • המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי מאת גיל לימון.
 • חוק – יסוד: מקרקעי ישראל מאת חיים זנדברג, במסגרת הסדרה "פירוש לחוקי היסוד" בעריכת יצחק זמיר.
 • כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי מאת שרון שקרג'י.
 • ההליך האזרחי מאת יששכר  רוזן-צבי.
 • ספר אריה לפידות בעריכת דוד גליקסברג.
 • מישאל חשין: פרש בודד בערבות החוק והמשפט, בליקוטו ועריכתו של אביעד הכהן.

להזמנת הספרים - Nevo

רשימת פרסומי המכון

טופס להזמנת ספרים

הגשת כתבי יד לפרסום כספר

 

קבלת כתב יד לפרסום במתכונת ספר מותנית בעמידה בסטנדרטים אקדמיים גבוהים כמקובל במכון סאקר ובשיפוט אקדמי ברמה הגבוהה ביותר, תוך התייחסות לחשיבות העיונית והמחקרית של הספר ולתרומתו בזירה האקדמית.

 

יש להגיש  את כתב היד כקובץ דיגיטלי כולל תקציר כתב היד, תוכן עניינים, שם החיבור באנגלית, וכן קורות חיים של המחבר/ת. יתכן ובהמשך תידרש שליחת עותק/ים מודפסים של כתב היד.