ספרים

המכון הוציא לאור מאות ספרי יסוד ומונוגרפיות מחקריות בכל תחומי המשפט שנכתבו על ידי מיטב חוקרי המשפט בישראל, וממשיך לעשות כן באופן שוטף. פרסום ספרי המכון נעשה על בסיס שיפוט עמיתים שמבטיח שמירה על רמה אקדמית גבוהה ביותר.

 • נזיקין (כרך ב') מאת אריאל פורת.
 • מהדורה מחודשת לכתבי השופט משה זילברג ז"ל.
 • מקומה הראוי של הבלשנות בפרשנות המשפטית לאור עקרונותיה של תורת הפרשנות התכליתית מאת רננה לנדוי.

 

רשימת כל הספרים שפורסמו בהוצאת סאקר

ספרים שהתפרסמו בהוצאת סאקר בשנים האחרונות

 • אחרי המבול – מנגנוני פיצוי באירועים רבי נפגעים בישראל מאת ענבל מימון-בלאו (2022).
 • תניות שיפוט – לקראת מודל חדש מאת שחר אברהם-גילר (2022).
 • כיצד שופטים מחליטים? עיונים אמפיריים בפסיקת בית המשפט העליון מאת דוד גליקסברג (2021).
 • חוק הערבותהתשכ״ז-1967 מאת ברכיהו ליפשיץ (2021).  
 • סטטיסטיקה יישומית למדעי החברה ולמשפטים מאת דיויד וייסבורד ורון פקטור עם צ'סטר בריט (2021).
 • ספר לכבודה של רות לפידות בעריכת יובל שני והילי מודריק אבן חן (2020). 
 • יסודות השיטה הלמדנית בספר "מנחת חינוך" מאת מיכל טיקוצ'ינסקי (2020).
 • תיאוריה ומעשה בדיני עונשין: מבוא והיסוד העובדתי מאת יצחק קוגלר (2020).
 • תרופות האכיפה בחוזים: תיאוריה, דין ומציאות מאת לאון יהודה אנידג'ר (2019).
 • דיני לשון הרע – הדין המצוי והדין הרצוי (מהדורה שנייה מורחבת) בעריכת חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר ובועז שנוּר (2019).
 • כיפת חוק ציבורית-אזרחית - תביעות נזיקין מטעם המדינה בשל פגיעה באינטרס הציבורי מאת תמר קלהורה (2019).
 • הממשלה: הרשות המבצעת פירוש לחוק יסוד: הממשלה (כרכים א-ב), מאת שמעון שטרית (2018).
 • הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אלון, בעריכת אריה אדרעי, דוד גליקסברג, אביעד הכהן, ברכיהו ליפשיץ ובנימין פורת (2018).
 • ספר אדמונד לוי – קובץ מאמרים לכבודו של השופט אדמונד לוי ע"ה בעריכת אוהד גורדון, אסתר חיות, יצחק עמית ואליקים רובינשטיין (2017). 
 • אחריות מתווכי תוכן לעוולת ביטוי: הקשר חברתי, משפט וטכנולוגיה, מאת מיכל לביא (2018).
 • אמצאות עוקבות בדיני פטנטים מאת עופר טור-סיני (2017).
 • פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיותמאת רונן פוליאק (2017).
 • דיני זכויות האדם בישראל מאת ברק מדינה (2017).
 • אידיאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי מאת קרן וינשל-מרגל (2016).
 • ספר סטיב אדלר בעריכת יצחק אליאסוף, נילי ארד, אלישבע ברק-אוסוסקין, גיא דוידוב, סיגל דוידוב-מוטולה, אשר חלד וגיא מונדלק (2016).
 • זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מיגדרית בעריכת אלון הראל, יניב לושינסקי ועינב מורגנשטיין (2016).
 • משפט בינלאומי מהדורה שלישית בעריכת רובי סייבל ויעל רונן (2016).
 • המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי מאת גיל לימון (2016).
 • חוק – יסוד: מקרקעי ישראל מאת חיים זנדברג, במסגרת הסדרה "פירוש לחוקי היסוד" בעריכת יצחק זמיר. (2016).
 • ההליך האזרחי מאת יששכר  רוזן-צבי (2015).
 • ספר אריה לפידות בעריכת דוד גליקסברג (2015).
 • מישאל חשין: פרש בודד בערבות החוק והמשפטבליקוטו ועריכתו של אביעד הכהן (2015).
 • כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי מאת שרון שקרג'י (2012).

 

הזמנת ספרים

ניתן להזמין את הספרים דרך טופס להזמנת ספרים. טרם ההזמנה נא ליצור קשר עם מזכירות המכון לבדיקת זמינות הספרים במלאי.
להזמנת הספרים - Nevo

 

הגשת כתבי יד לפרסום כספר

קבלת כתב יד לפרסום במתכונת ספר מותנית בעמידה בסטנדרטים אקדמיים גבוהים כמקובל במכון סאקר ובשיפוט אקדמי ברמה הגבוהה ביותר, תוך התייחסות לחשיבות העיונית והמחקרית של הספר ותרומתו האקדמית.

יש להגיש  את כתב היד כקובץ דיגיטלי כולל תקציר כתב היד, תוכן עניינים, שם החיבור באנגלית, וכן קורות חיים של המחבר/ת. יתכן ובהמשך תידרש שליחת עותק/ים מודפסים של כתב היד.

להגשת כתבי יד לשיפוט לצורך פרסום במסגרת הוצאת סאקר יש לפנות בדוא״ל למנהלת האדמינסטרטיבית של המכון הגברת רויטל בהט בכתובת  revitalb@savion.huji.ac.il.