פרס ע"ש חיה ואברהם גרטש

פרס על-שם חיה ואברהם גרטש לעידוד סטודנטים/יות לכתיבה אקדמית

פרס גרטש מוענק מידי שנה לסטודנט/ית מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית על כתיבת מאמר מצטיין שיפורסם/התפרסם בכתבי העת משפטים, משפטים על אתר או חוקים. שווי הפרס עומד על סך 9,500 ₪.

הפרס יינתן לסטודנט/ית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית משנה א׳ ומעלה, לרבות תארים מתקדמים, על כתיבת מאמר מצטיין בעברית אשר התקבל/יתקבל לפרסום בכתבי העת שהוזכרו לעיל, והחלטה על פרסומו התקבלה עד סוף השנה הקלנדרית.

בבחינת המאמרים תינתן תשומת לב למצוינות אקדמית, חדשנות וסגנון כתיבה בהיר ומהודק.

 

שימו לב!

  • המאמרים שיוגשו יעברו שיפוט מלא וידרשו לעמידה בסטנדרט הפרסום של כתבי העת.
  • לאור משך הליכי השיפוט בכתבי העת מומלץ להגיש את המאמר כמה חודשים לפני המועד הקבוע.
  • לא תתקבלנה עבודות סמינריוניות או עבודות אחרות שהוגשו בפקולטה כפי שהן. יש לערוך ולעבד עבודה לכדי מאמר המוכן לפרסום.
  • ועדת הפרס תשקול גם מאמרים שנכתבו על ידי סטודנט/ית בשיתוף עם מרצה בפקולטה ואשר התקבלו לפרסום בכתבי העת שלעיל, אך יינתן לעובדה זו משקל במסגרת שיקולי ועדת הפרס.

 

מאמרים זוכים משנים קודמות:

 

הנחיות להגשת מאמר לשיפוט באחד מכתבי העת: