אודות המכון

אודות המכון

המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר נוסד בשנת 1959, ופעילותו הענפה מאז ועד היום נתמכת בתרומתה הנדיבה של משפחת סאקר וממקורות נוספים. המכון משמש כזרוע מחקרית מרכזית של הפקולטה למשפטים, וכן כבית הוצאה לאור אקדמי, המוביל בתחום המשפט בישראל.

בשנות פעילותו הראשונות סייע המכון בידי משרד המשפטים וגורמים רשמיים אחרים שעסקו במלאכת החקיקה, בהכנת עבודות מחקר וניירות עמדה לקראת חקיקה ואף בניסוח הצעות חוק. כיום שוקד המכון על קידום המחקר המשפטי במגוון רחב של תחומים, באמצעים הבאים:

 • ספרים: המכון הוציא לאור מאות ספרי יסוד ומונוגרפיות מחקריות בכל תחומי המשפט שנכתבו על ידי מיטב חוקרי המשפט בישראלוממשיך לעשות כן באופן שוטף. פרסום ספרי המכון נעשה על בסיס שיפוט אקדמי שמבטיח שמירה על רמה אקדמית גבוהה ביותר.
   
 • כנסים: המכון מקיים כנסים בינלאומיים ולאומייםבארץ ובחו"ל, תוך שיתוף פעולה עם מוסדות מחקר זרים וישראליים, וכן תומך בכנסים המאורגנים על-ידי חברי סגל הפקולטה.
   
 • ההרצאה השנתית למשפט על שם ג׳ון סאקר: המכון מקיים הרצאה שנתית חגיגית לזכרו של מר ג׳ון סאקר ז״ל שהיה ידיד ותומך של המכון והפקולטה במשך שנים רבות. הרצאה ניתנת כל שנה על ידי אישיות מובילה מהאקדמיה המשפטית העולמית. ההרצאה הראשונה ניתנה בשנת 2017.
   
 • תמיכה במחקר: המכון מסייע כספית לביצוע מחקרים של חברי סגל הפקולטה ומעת לעת מעניק מלגת פוסט-דוקטורט המאפשרת לחוקרים צעירים לפתח את מחקרם במסגרת המכון, תוך השתלבות בפעילות המחקרית הענפה המתקיימת בפקולטה.
   
 • כתבי עת: תחת המטריה של המכון מוצאים לאור שלושה כתבי עת בעברית : "משפטים",  כתב העת הוותיק של הפקולטה והמוביל מסוגו בישראל, שנערך בידי תלמידי הפקולטה; ״חוקים״, כתב עת שמתמקד בהערות ובהצעות חקיקה; ו"קרימינולוגיה ישראלית", כתב העת של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה. כמו כן, המכון אמון על ה- Jerusalem Review of Legal Studies שיוצא לאור בהוצאות אוניברסיטת אוקספורד.