אירועים עתידיים

הרצאת סאקר השנתית

תאריך: 
ג', 10/12/2019

מרצה: פרופ׳ לורנס לסיג, בית הספר הרווארד למשפטים.