כנס בנושא עשור לדו"ח רובינשטיין - "גישור חובה: האם אוקסימורון? גישור ובתי משפט - הילכו שניהם יחדיו?"

תאריך: 
ד', 01/06/2016

כנס בנושא עשור לדו"ח רובינשטיין - "גישור חובה: האם אוקסימורון? גישור ובתי משפט - הילכו שניהם יחדיו?"