כתב העת משפטים כנס נלווה לחוברת נושאית לרגל 5 שנים להקמת המחלקה הכלכלית