מכון סאקר וכתב העת "עבודה חברה ומשפט" יקיימו שולחן עגול בנושא שעות עבודה ומנוחה – אתגרי החוק בעידן הנוכחי