סימפוזיון לציון שלושים שנה לצאת ספרו של יוסף רז "The Morality of Freedom"