סימפוזיון לציון שלושים שנה לצאת ספרו של יוסף רז "The Morality of Freedom"

תאריך: 
ה', 19/05/2016 עד ו', 20/05/2016

סימפוזיון לציון שלושים שנה לצאת ספרו של יוסף רז "The Morality of Freedom"