קול קורא: שעות עבודה ומנוחה – אתגרי החוק בעידן הנוכחי

אוקטובר 1, 2017
קישור לאתר הפקולטה

המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע״ש הרי ומיכאל סאקר, וכתב העת ״עבודה חברה ומשפט״, מזמינים חוקרים/ות להשתתף בפרויקט בנושא ״שעות עבודה ומנוחה – אתגרי החוק בעידן הנוכחי״.

מצורף קול קורא.

 

לפרטים נוספים והגשת הצעות: אנא פנו לעורכי ״עבודה חברה ומשפט״:

 פרופ׳ גיא מונדלק: mundlak@post.tau.ac.il 

וד״ר פאינה מילמן-סיון: fainam@law.haifa.ac.il

או לראש מכון סאקר, פרופ' גיא דוידוב: guy.davidov@mail.huji.ac.il